top of page
HOITOSOPIMUKSEN EHDOT:

* Hoitojaksosta tehdään kirjallinen sopimus, joka jää hoitolaan lemmikin hoitojakson
ajaksi ja sen jälkeen se arkistoidaan.
 

* Hoitoon tullessa lemmikin on oltava terve, vapaa ulkoloisista, säännöllisesti madotettu ja rokotettu. Jos koira tuodaan hoitolaan sairaana tai sen havaitaan tuoneen loisia hoitolaan, niin omistaja vastaa aiheutuneista kustannuksista sekä hoitolalle että muille hoitolan asiakkaille.


* Lemmikin sairastuessa tai loukkaantuessa sekä muissa ongelmatilanteissa pyrimme heti ottamaan yhteyttä joko koiran omistajaan tai varahenkilöön, jonka yhteystiedot omistaja on ilmoittanut. Hätätapauksissa koira toimitetaan eläinlääkäriin ilman omistajan suostumusta
(jos omistajaa ei tavoiteta).
 

* Hoitolalla on vastuuvakuutus. Omistaja kuitenkin vastaa koiran sairaudesta, sairastumisesta tai loukkaantumisesta aiheutuvista kuluista, myös jos koira aiheuttaa loukkaantumisen hoitolan henkilökunnalle tai toiselle hoitokoiralle, ellei sairastuminen tai loukkaantuminen johdu hoitolan henkilökunnan toimesta.
 

* Hoitola ei vastaa puutteellisista, rikkinäisistä, kuluneista tai huonosti sopivista ulkoilutusvälineistä johtuvista karkaamisista ja karkaamisen mahdollisesti aiheuttamista seuraamuksista.
 

* Jos useita yhden perheen lemmikkejä on samassa huoneessa / tarhassa, tapahtuu se omistajan vastuulla.
 

* Tarvittaessa hoitolan henkilökunnalla on oikeus vaihtaa tarvittaessa lemmikin huonetta kesken hoitojakson.
 

* Jos lemmikkiä ei noudeta sovittuna päivänä eikä siitä toisin sovita, toimimme jatkossa kuin koira olisi löytökoira. Kustannuksista vastaa omistaja.
 

* Koiran rikkoessa tai tuhotessa hoitolan omaisuutta on koiran omistaja korvausvelvollinen hoitolalle aiheutuneista kuluista.
 

* Hoitolalla on oikeus perua hoitovaraus, joka johtuu toiminnan keskeytymisestä, ylivoimainen este kuten esim. laajat vesivahingot.

koira01.png
bottom of page